การทําบุญกับพ่อแม่ ได้อะไรบ้าง

ความเชื่อ

โดยผลของการทําบุญกับบุพการีต คือ ทําให้ชีวิตไม่ตกต่ํา, ทําให้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง, ทําให้เป็นผู้มีทรัพย์, ทําให้รอดตาย ได้ราวปาฏิหาริย์ , ทําให้ครอบครัวมีความสุข, ทําให้ได้รับแต่สิ่ง ที่ดีขึ้นในชีวิต, ทําให้เป็นคนที่มีบุคลิกดี, ทําให้ไม่เป็นบุคคล ล้มละลาย ทําให้เมื่อเสียชีวิตจะไม่ตกในอบายภูมิ, ทําให้เป็นผู้ที่ เกิดมาไม่พิการ

ผลของการไม่โกงตาชั่ง คือ ทําให้มีฟันสวยงามเรียบเสมอ ทําให้ ฟันเต็มปากและไม่คดงอ ทําให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปาก และฟันก่อนวัยอันสมควร อานิสงส์ของการทาบุญด้วยของหอม ทําให้ผิวพรรณดี ทําให้มี สุขภาพดี ทําให้เป็นคนมีชื่อเสียง
อานิสงส์ของการทาสมาธิ ทําให้อายุยืน ทําให้อ่อนกว่าวัย ทําให้ผิว พรรณดี ทําให้มีร่างกายแข็งแรง ทําให้ไม่เจ็บป่วยด้ วยโรคร้ายที่ รักษาหายยาก เช่น โรคเอดส์ มะเร็ง ทําให้ปัญญาดี

อานิสงส์ของการทําบุญกับเด็ก ๆ ทําให้เป็นผู้ที่ไปไหนก็มี คนให้การต้อนรับ ทําให้เป็นผู้ไม่เดียวดายและว้าเหว่ ทําให้มี ใบหน้า ที่อ่อนวัยกว่า ทําให้เป็นผู้ไม่มีใครปฏิเสธในการให้ความ ช่วยเหลือ ทําให้มีมิตรมากกว่ามีศัตรู ทําให้มีเสน่ห์และอารมณ์ดี
อานิสงส์สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่าง ๆ อย่างน้อยวันละครั้ง ก่อนนอน เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิต หน้าที่การงานเจริญ ก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิต จะเป็นสมาธิได้เร็ว แนะนําพระคาถาพาหุงมหากา พระคาถาชินบัชร โดยพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น เมื่อสวดเสร็จต้อง แผ่เมตตาทุกครั้ง

อานิสงส์การถวายยารักษาโรคให้วัด ออกเงินค่ารักษาให้ พระตามโรงพยาบาลสงฆ์ ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หายจะทุเลา สุขภาพกายจิตแข็งแรงอายุยืนทั้งภพนี้และ ภพหน้า ถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา
อานิสงส์ของการทําบุญตักบาตรทุกเช้า ได้ช่วยเหลือ ศาสนาทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลนอาหาร ตายไปไม่หิวโหย อยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์
อานิสงส์ของการสร้างพระถวายวัด ผ่อนปรนหนี้กรรมให้ เบาบาง ทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาด จากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็นสุข ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของ พุทธศาสนาตลอดไป

อานิสงส์บริจาคเลือดหรือร่างกาย ผิวพรรณผ่องใสสุขภาพ แข็งแรง ช่วยต่ออายุต่อไป จะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปักรักษา ได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วน ภพนี้ ก็จะมีราศีผุดผ่อง
อานิสงส์การให้เงินขอทาน ให้เงินคนที่เดือดร้อน (ไม่ใช่การ ให้ยืม) ทําให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ตกทุกข์ได้ ยาก เกิดมาชาติหน้าจะร่ํารวยและไม่มีหนี้สิน ความยากจนในชาตินี้ จะทุเลาลง จะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน
อานิสงส์การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่น หรือทาบุญร่วมกับ ผู้อื่น ไม่ว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผล