วิธีการทําบุญเสริมดวง

ความเชื่อ

เมื่อไหร่ที่จะลงทุนทากิจการใหม่ ๆ การงานใหม่ ๆ หรือได้รับมอบ หมายงานที่สําคัญ หรือมีเรื่องทุกข์ใจต่างๆ ให้ไปไหว้พระประธานที่ วัด พร้อมถวายกล้วยสุกหนึ่งหวี และ มะพร้าวน้ําหอมหนึ่งลูก ผล ที่ได้เรื่องยากๆ จะสําเร็จลงได้ง่ายๆ เหมือนกล้วย และน้ํามะพร้าว จะชะล้างความทุกข์ให้หมดไป และ สิ่งที่ควรจำ ในเวลาที่ทําให้ตั้งจิตและอธิษฐานด้วยทุกครั้ง ให้ ขอสิ่งที่เราต้องการ และสิ่งสําคัญคือ ต้องอุทิศผลบุญทั้งหลายให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรของเรา และขอให้อโหสิกรรม ด้วยทุกครั้งไม่เช่นนั้น ที่ทําไปก็จะสูญเปล่า ผลบุญทั้งหลายจะตกไปแก่สัตว์โลก ทั้งหลาย ที่มาตั้งจิตอธิษฐานขอความช่วยเหลืออยู่ในบริเวณนั้น เมื่อตกทุกข์ได้ยากให้ปฏิบัติดังนี้ และ การรักษาศีล ๕ ตลอดไป

โดยวิธีการไหว้พระสวดมนต์ บูชาพระทุกวัน ให้นําผ้าขาว นําไปไหว้ หน้านิ่งพระพุทธรูป หรือโต๊ะหมู่บูชาห่างประมาณ สัก ๑ เมตร พร้อมด้วยหมอน สําหรับกราบไหว้ น้ําบูชา ๑ แก้ว ทุกวันก่อน ๒๓.00 น. แล้วจัดให้เสร็จจะมี เทพเทวดามากราบไหว้ แล้วท่านจะให้พรแก่เจ้าของบ้านด้วย และเก็บให้เรียบร้อยในตอนเช้า แล้วห้ามนําผ้าและหมอนไปใช้อย่างอื่น ให้ทําสมาธิทุกวันตอน ๒๓.00 น. เมื่อเสร็จแล้วให้แผ่ เมตตาแก่ตัวเอง และผู้อื่น โดยการถวายเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์ ถ้ามีปัญหาอุปสรรคมาก ให้ถวายให้ครบ ๒ ครั้ง ของที่ถวายประกอบด้วย พระพุทธรูปขนาด ๕ นิ้ว ผ้าไตรจีวร ๑ ชุด เครื่องใช้ประจําวันของพระสงฆ์


สิ่งของที่สามารถทําบุญถวายพระได้ นอกจากเราจะ ซื้อถังเครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัด แล้ว ยังมีสิ่งของอีกมากมายที่พุทธศาสนิกชนคนไทยเราสามารถจะ เลือกซื้อไปถวายได้เช่นกัน ถือเป็นการทําบุญถวายทานที่ได้บุญได้ อานิสงส์มาก เพราะเป็นการถวายสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ ผ้าป่า ผ้ากฐิน ผ้าอาบน้ําฝน ผ้าไตรจีวร ผ้าจํานําพรรษา ยารักษาโรค ตู้ยารักษาโรค เครื่องเสบียงอาหารแห้ง, เครื่องเขียน หนังสือธรรมะ โต๊ะ-เก้าอี้, เทียนพรรษา ธูป-เทียน,

พระพุทธรูป บาตร ตาลปัตร โต๊ะหมู่บูชา, ธรรมมาสน์ เสนาสนะที่นั่ง ที่นอนต่างๆ, ระฆัง กลอง สร้างหอระฆัง สร้างหอกลอง, สร้าง ซ่อมแซมกุฏิ สร้างห้องน้ํา ห้องส้วม , พัดลม นาฬิกา ร่ม รองเท้า กระโถน, โคมไฟ ไฟฉาย กระติกน้ําร้อน กาน้ําชา