เหตุผลที่ทุกบ้านควรมีศาลพระภูมิ

ความเชื่อ

ศาลพระภูมิ ความ เ ชื่ อ ของพราหมณ์ ฮินดู ถือเป็นเรื่องสิริมงคลแก่บ้าน ผู้อยู่อาศัย ด้วยความ เ ชื่ อ ที่ว่าศาลพระภูมิคือพระชัยมงคล สิ่ง ศั ก ดิ์ สิทธิ์เทพที่ปกปัก รั ก ษ า คุ้มครองให้คนในบ้านร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้า

การตั้งศาลพระภูมินั้นนอกจากความ เ ชื่ อ แล้ว ยังต้องมีการตั้งศาลให้ถูกทิศตามหลักฮวงจุ้ยของบ้านเพื่อเสริม พ ลั ง ของ เ ท พ ผู้ปกป้อง

เมื่อเราต้องการ พ ลั ง บวก เพราะฉะนั้นก็ควรจัดตำแหน่งของ ศ า ล พระภูมิ และพึงปฎิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้อง ดังนี้

ศาลพระ ภู มิ นั้นควรมีเสาต้นเดียว ระดับชานชาลาควรอยู่ให้สูงกว่าระดับ ป า ก เจ้าของบ้านขึ้นไป ศาลพระภูมิเป็น ธ า ตุ ไฟดังนั้นการเลือกสีควรหลีกเลี่ยงสีน้ำเงิน ฟ้าและดำ

ศาลพระ ภู มิ ควรมีอะไรบ้าง

เจว็ดศาลพระภูมิ แผ่นไม้คล้ายใบเสมาหรือแกะ ส ลั ก เป็นรูปเทวดาถือพระขรรค์ บริวารของพระภูมิ ประกอบด้วย ตุ๊กตาหญิง-ชาย 1 คู่ | รูปปั้นช้างม้า อ ย่ า ง ละ 1 คู่และละครยกหรือละครรำ 2 โรง เครื่องตกแต่ง ประกอบด้วย ผ้าผูกเจว็ด แจกัน เชิงเทียน กระถางธูป ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ผ้าแพร 3 สี ผ้าขาว ทองคำเปลวและ แ ป้ ง เจิม

สถานที่ตั้งศาลพระ ภู มิ นั้นควรตั้งให้สูงกว่าพื้นบ้าน ยกสูงกว่าพื้นดินประมาณ 1 คืบ หลีกเลี่ยงไม่ให้เงาของบ้านนั้นทอดลงมาสู่ ศ า ล พระภูมิ และไม่ควรหันหน้า ศ า ล พระภูมิมายังตัวบ้าน

ควรให้พระ ภู มิ หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ จึงจะเสริม พ ลั ง ดีให้แก่บ้านและผู้อยู่อาศัย

ในการตั้ง ศ า ล พระภูมิควรเตรียมของมงคลเหล่านี้ใส่ลงไปใน ห ลุ ม เสาศาลพระภูมิ เมื่อนำสิ่งของ ม ง ค ล เหล่านี้ใส่ลงไปแล้ว ควรใช้มืดของผู้ที่เคร่งในศีลธรรม ซื่อ สั ต ย์ เป็นผู้กดเพื่อให้บ้านมีสิริมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป อันได้แก่

เหรียญเงิน เหรียญทอง อย่างละ 9 เหรียญ

ใบเงิน 9 ใบ

ใบนาค 9 ใบ

ใบมะยม 9 ใบ

ใบนางกวัก 9 ใบ

ใบกาหลง 9 ใบ

ด อ ก บานไม่รู้โรย 9 ดอก

ไม้มงคล 9 ชนิด

แผ่นเงิน แผ่นทองและแผ่นนาค 1 ชุด

พลอยนพเก้า 1 ชุด ปัจจุบันนิยมนำมาทำเครื่องประดับ สร้อยหินมงคลนำโชค

ทั้งนี้เมื่อได้นำลงไปฝังอยู่กับศาลพระภูมิเพื่อให้เป็นสิริ ม ง คลแล้ว เจ้าบ้านและผู้อยู่อาศัยสามารถนำหิน น พ เก้า พลอยนพเก้าชนิดเดียวกันนั้นมาสวมใส่ตาม โ ฉ ล ก เพื่อให้เป็นสิริมงคลยิ่งๆ ขึ้นไปได้อีกด้วย

สิ่งของเครื่อง บู ช า ศาลพระภูมิ ได้แก่ หัวหมู ไก่ต้ม เป็ด ปลานึ่ง ปูหรือกุ้ง น้ำจิ้ม ข้าวสวย ขนมต้มขาว ขนมถ้วยฟู ขนมหูช้าง เผือกต้ม มันต้ม ฟักทอง ขนมต้มแดง แตงไทย ขนุน สับปะรด กล้วย มะพร้าวอ่อน เ ห ล้ า น้ำชา น้ำสะอาด บายศรีปากชามยอดไข่ พานหมาก พลู บุ ห รี่

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน*