เห็ด มือ ผี มีดีที่ หวย

ความเชื่อ

หากใครอยู่วงการ ห ว ย มานาน น่าจะพอทราบว่า เห็ดประหลาด อย่ าง ” เห็ดมือผี ” นั้น เป็นเห็ด ย อ ด ฮิตที่คอหวยนิยมไปขอเลขกัน และพาถูก ร า ง วั ล มาไม่รู้กี่งวดต่อกี่งวด ดังที่มีข่าว

วันนี้จึงพามารู้จักเห็ดมือผีกัน “เห็ดมือผี” หรือ “เห็ดมือขาว” รูปร่างคล้ายมือคน และมักจะส่งกลิ่น เ ห ม็ น เห็ดชนิดนี้จัดอยู่ในตระกูล “เห็ดเขา เ ห ม็ น” ซึ่งเป็นชื่อเรียกกลุ่มเห็ดหนึ่ง ที่มีลักษณะสำคัญคือ ด อ ก อ่อนของเห็ดมีผิว เป็นเยื่อห่อหุ้ม ทำให้มีรูปร่าง ค ล้ า ย กับลูกชิ้น หรือลูกปิงปอง พอเห็ดอายุมากขึ้นผนังหุ้มดังกล่าวจะฉีกขาดออก ทำให้โครงสร้าง ด อ ก เห็ดภายในเจริญออกมา และมีรูปร่างหลากหลาย และบริเวณด้านบนของ ด อ ก เห็ดจะมีเมือก ที่มีกลิ่น เ ห ม็ น นั่นเอง

ความ เ ชื่ อ เกี่ยวกับ เห็ด มื อ ผี

ชาวบ้านเชื่อว่าเห็ดมือผีนั้น เป็นเห็ดที่มากับโชคลาภ หากเห็น เ ห็ ด ชนิดนี้ขึ้นที่บริเวณบ้านของใคร แปลว่า คนบ้านนั้นจะได้โชค ถูกหวย คนส่วนมากจึงนิยมมาขอ โ ช ค กับเห็ดมือผีกันนั่นเอง

วิธีตีเลขเด็ดจาก เ ห็ ด มือผี เห็ดให้โชค

คอหวยจะตีเลขจากสิ่งต่อไปนี้ จำนวนต้นเห็ด โดยให้นับดูว่าเห็ดมือผี ที่เจอมีกี่นิ้วด้วยกัน บริเวณที่พบต้นเห็ด เช่น บ้านเลขที่ หรือต้นไม้ที่เห็ดขึ้น
รูปร่าง และความ ย า ว ของเห็ด

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน*

ขอบคุณที่มา l e k s a n ook