แก้ดวงตก ทำบุญด้วยของ 3 อย่าง

ความเชื่อ

แอดมินมีบทความดีๆมาแนะนำกัน สำหรับใครรู้ที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองนั้น “ดวงต ก” ทำอะไรก็ติดขัดก็ติดขัด ไม่ประสบความสำเร็จ เกิดอุบัติเห ตุ เจ็ บป่ วยบ่อยๆ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ได้แนะวิธีทำบุญจากหนักให้เป็นเบาจากการทำบุญด้วยของ 3 สิ่ง เพื่อขจัดปัญหา ตัดเรื่องที่ไม่ดีออกจากชีวิต

ถวายใบมี ดโกน

ใบมี ดโกนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ โดยมีความเชื่ อว่า ใบมี ดที่คมเป็นเครื่องมือในการติดกิเลส ตัดเว รกรร ม ตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต

ถวายรองเท้ า

การถวายรองเท้ าเปรียบเสมือนการเดินทางไปข้างหน้าด้วยความปลอดภั ย ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น

ถวายร่ม

เชื่ อว่าอานิสงส์จากการถวายร่ม จะส่งผลให้ชีวิตเป็นสุข มีสิ่งดีๆ รอบตัว และผ่านพ้นอุปสรรคไปได้

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน*