หมั่นทำสิ่งนี้ เป็นประจำ เงิ นทองใช้ ไม่ติดขัด

ความเชื่อ

หากใครที่กำลังมองหาวิธีช่วยให้ชีวิตดีขึ้นการเงินมั่งคั่งแอดดมินแนะนำให้ลองหมั่นทำสิ่งนี้ เป็นประจำ เงิ นทองใช้ ไม่ติดขัด

1.สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำอยู่เสมอ จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุขเจริญ ก้ าวหน้ า มารร้ า ย ไม่กล้าเข้าใกล้ อุปสรรคใด ๆ ไม่กล้าเข้ามา

2.ถ้าหากได้ซองอั่งเปา ขอให้เก็บซองอั่งเปาติดกระเป๋าสตางค์ไว้ ต้องเป็นซองที่ได้รับมาจากผู้หวังดี ยิ่งเป็นคนที่เราเคารพนับถือยิ่งดี จะทำให้คนนั้นมีโ ช ค ล าภมากขึ้น อย่ า ซื้อมาใส่เองละ เดี๋ยวจะไม่ได้นะ

3.การทำบุญ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ย าก เป็นอี กหนึ่งวิธีที่จะช่วยส่งเสริมพลังอำนาจในเ รื่ อ งของก ารเงิน เฉพาะก ารทำบุญแบ่งปันอาหารให้กับสัตว์ มีอานิสงส์มาก

4.อย า กมี เงินเก็บ ให้คิดเสมอว่าเจ้าก ร ร มนายเ ว ร บางทีก็มาในรูปแบบเพื่อน พี่ น้อง คนรั ก จงหมั่นอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ถ้าหากคุณเป็นคนที่หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็หมด สิ่งเหล่านี้ควรทำเป็นประจำ เพราะยังมีเจ้าก ร ร มนายเ ว น ติดตามคุณอยู่

5.หมั่นตรวจดูชะตาเกี่ยวกับการเงินอยู่เสมอ ว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไร หรือควรมีสิ่งของมงคลอะไรติดตัวแล้วจะได้โ ช ค

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารญาณในการอ่าน*