พกติดตัวไว้ ดึงดูดเงินทองไหลมาเทมา

ความเชื่อ

วันนี้แอดมินมีความเชื่อเรื่องเงินขวัญถุงหลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่า เราควรมีเงินขวัญถุงเอาไว้ เพื่อช่วยเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภให้เข้ากระเป๋าของเรา โดยเป็นเหมือนเ ค รื่ อ งร า งชนิดหนึ่งที่ช่วยทำให้เราอุ่นในใจในเรื่องเงินๆทองๆ

วันนี้เราเอาเรื่องราวของเงินขวัญถุงของแต่ละนักษัตร มาฝากกันว่า คนแต่ละปีควรมีแบงค์อะไรไว้เป็นขวัญถุงบ้าง

ผู้ที่เกิดปีกุน

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่มีตัวเลขลงท้ายเป็นเลข 4

และให้พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม พร้อมกับตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง ค า ถ า นี้

อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีจอ

ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข 4

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว ค า ถ า

อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีระกา

ให้พกแบงค์ 20 ที่ตัวเลขข้างท้ายลงท้ายด้วยเลข 9

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวค า ถ า

อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีวอก

ให้พกแบงค์ 20 ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข 1
พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนโม 3 จบ พร้อมกล่าว ค า ถ า
อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีมะแม

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่เลขลงท้ายด้วยเลข 1

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีมะเมีย

ให้พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง

ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว ค า ถ า

อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีมะโรง

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว ค า ถ า

อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีเถาะ

ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม แล้วตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีขาล

ให้พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 5

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีฉลู

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 2

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิดปีชวด

ให้พกแบงค์ 20 บาทที่ลงท้ายด้วยเลข 7

พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

นอกจากการมีเงินขวัญถุงเก็บเอาไว้เพื่อเรียกโชคลาภแล้ว ตัวเราเองก็ยังต้องมีความตั้งใจในการทำงานสร้างเ นื้ อสร้า งตั วเองอีกด้วย การมีเงินขวัญถุงจึงจะช่วยเสริม ด ว งทางการเงินของเราให้มั่งคั่งมากขึ้นไปอีก

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน*