9 สิ่ง“มีติดบ้านไว้”แล้วดี

ความเชื่อ

คนโบราณนั้นมีความเชื่อต่าง ๆ มากมายเลยที่ได้บอกต่อกับลูกค้ามารุ่นสู่รุ่น และวันนี้แอดมินจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับบ้าน ว่าหากมีสิ่งเหล่านี้อยู่จะช่วยให้บ้านนั้นดี น่าอยู่ อั น ต ร า ยจะเข้ามาไม่ได้ ซึ่งก็อาจจะมีหลายอ ย่ า งด้วยกัน แต่วันนี้เราได้นำมาแนะนำทั้งหมด 9 สิ่งที่ควรมีติดบ้าน มีอะไรบ้างมาติดตามกันได้เลย

1 รูปปั้นช้าง

สำหรับช้างนั้นเป็นสัตว์มงคล สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคน ไ ท ยอยู่แล้วและยังเชื่อกันว่าหากมีรูปปั้นช้างเอาไว้จะขนาดไหนก็ตาม วางในบ้านจะช่วยปกป้องคุ้ม ภั ย อั น ต ร า ยไม่ให้เข้ามาในบ้าน ทำให้คนในบ้านป ล อ ด ภั ย สิ่งร้ าย ๆ จะเข้าใกล้ไม่ได้

2 ด อ กไม้สด

ด อ กไม้สดนั้นตามศาสตร์ ฮ วง จุ้ ย ของ จี นเองก็บอกว่าดี ทุกบ้านควรจะมีแจกัน ด อ กไม้สดไว้ จะทำให้บ้านมีความสดชื่น เบิกบาน ทำให้มีความสุขกันทุกควร และ ด อ กไม้ที่เอามาจัดก็จะต้องไม่มีหนามด้วย หากมีหนามแทนที่จะดีก็จะได้เจอกับเ รื่ อ ง ร้ า ย ๆ แทน

3 ผลไม้อ ย่ าให้ขาด

ควรจะมีผลไม้สดวางไว้บนโต๊ะอาหาร เชื่อว่าจะช่วยเรียกเงินทอง โชคลาภ เข้ามาไม่ขาดสาย มีเงินทองไหลมาเทมาเรื่อย ๆ มีเงินใช้คล่องมือมาก ๆ ชีวิตของคนในบ้านจะไม่ลำบาก

4 เฟอร์นิเจอร์จัดวางให้ดี

โดยจะต้องจัดวางให้ดี เป็นระเบียบและควรจะจัดวางเป็นวงกลม เชื่อว่าจะนำความโชคดีเข้ามาในบ้าน แนะนำทางสว่างให้กับคนในบ้านได้

5 รูปเกือกม้า

หรือจะใช้เป็นเกือกม้าจริง ๆ ก็ได้หากมี หรือถ้าหาย ากก็ใช้เป็นรูปภาพก็ได้เหมือนกัน โดยเอามาวางตกแต่งบ้าน เชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน การงาน การเงิน ความรัก ครอบครัว ทุกอย่ า งราบรื่นสมหวัง

6 ประตูทางเข้าจะต้องสดอาด โปร่ง โล่ง

ตามหลังฮวงจุ้ยแล้วหากประตูสะอาด โปร่งจะดูดให้เงินไหลเข้ามาในบ้าน เรียกโชคลาภเข้ามา และบ้านก็ควรจะสะอาดทั้งหมดทุกส่วนในความเป็นจริง ไม่ควรจะให้มีจุดไหนรกเด็ดขาด

7 กระจก

ในการวางกระจกนั้นจะต้องให้อยู่ในมุมที่สวยงาม จะช่วย ดู ด พลังงานดี ๆ เข้าบ้าน สะท้อนเอาเงินทองเข้ามา ทำให้คนในบ้านมีความคิดดี ใช้ชีวิตดี มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การใช้ชีวิต

8 สีของประตูบ้าน

ก่อนจะเลือกว่าประตูบ้านควรจะใช้สีอะไรนั้นให้ดูทิศทางของประตูก่อน หากประตูหันไปทางทิศใต้ก็ใช้เป็นสีส้ม สีแดง ทิศเหนือ สีน้ำเงิน สีดำ ทิศตะวันตกใช้สีเทา สีขาว และ ทิศตะวันออกก็ใช้เป็นประตูสีน้ำตาล สีเขียว จะช่วยเรียกเงินทองเข้ามาในบ้าน

9 ผ้าลินินเนื้อนุ่ม

เป็นผ้าที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ เพราะเชื่อว่าจะทำให้มีชีวิตที่เรียบง่าย ทำอะไรก็สะดวก ไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายนัก

ทั้งหมดที่แนะนำมานี้แต่ละอย่ างหาไม่ย า กเลย หากใครพอมีเวลาก็หามาติดบ้านเอาไว้ให้ครบทุกอ ย่ า ง แม้จะเป็นเพียงความเชื่อที่ ย า กจะพิสูจน์แต่ก็ทำตามเอาไว้ไม่เสียหายอะไร และแน่นอนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ ใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่สะดวกกันเลย

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน*