วิธีเพิ่มบุญให้ตนเอง

ความเชื่อ

แอดมินเชื่อว่าทุกคนต้องเคยทำบุญกันแทบทุกวันอยู่แล้ว โดยจะมีใครรู้บ้างว่าการทำบุญ คือ การเป็นผู้ให้ ให้อะไรก็ได้ ให้ความรัก ให้ความรู้ ให้ความสนใ จ ให้ความสำคัญ ให้โอกาส ให้อภั ยทาน ให้ธรรมะเป็นวิทยทาน ให้การสังคมสงเค ราะห์ ให้น้ำจิตน้ำใ จแ ก่ผู้อื่น ให้สิ่งที่มี แม้กระทั่ง ให้เวลาแ ก่ตนเอง และครอบครัว

ยิ่งสมัยนี้มีภารกิจมากมายรัดตัว มักไ ม่ค่อยมีเวลาทำบุญมากเท่าไหร่นัก แถมยังเข้าใ จผิ ดกันอีกว่า การทำบุญ คือการไปวัดถวาย สังฆทาน เพียงอย่ างเดียว ก็เลยไ ม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทำบุญกัน เพราะฉะนั้น วันนี้เราจึงมีวิธี ทำบุญ แบบง่ายๆ โดยไ ม่ต้องไปวัดและประหยัดเวลามาฝากกัน มาดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

เหมาะมากๆ สำหรับคนไ ม่มีเวลาไปทำบุญ ทำตามนี้เลย ได้บุญเช่นกันกับ

1 ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่ าต า ย าย ที่อยู่ในบ้านให้ท่านมีความสุข พ่อแม่คือพระประจำบ้าน โปรดอย่ าทำให้ท่านเดื อดร้อ นใ จ หรือเป็นทุ กข์ใ จ หรือถ้ามีโอกาสทำดี ก็ควรหมั่นทำ อาจจะพาไปเที่ยว ซื้อของมาฝาก และเรียกพวกท่านให้รับของที่เราซื้อมา เท่านี้ก็เป็นการทำบุญที่ดีสุดๆแล้ว

2 ตักบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงาน ลองตื่นช้าขึ้นอีกสักนิด รู้จักการให้มากกว่าการรับ แล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น

3 สวดมนต์ วันละ 1 บท หมั่นสร้างสมาธิด้วยการสวดมนต์วันละแค่ 1 บท ให้พระธรรมช่วยขัดเกลาจิตใ จให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นอาจเป็นบทสวดมนต์ง่ายๆ อย่ างการแผ่เมตตา หรืออิติปิโส แต่ถ้ามีเวลาหน่อยก็สวดพระคาถาชินบัญชร 1 จบก็จะดีเลยละ

4 ถวายน้ำเปล่า 1 แก้ว หรือ อาหารค าวหวาน หรือ จะเป็นดอกไม้พวงมาลัย ให้พระพุทธรูปที่บ้าน พระพุทธรูปประจำบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใ จที่ดีของคนในบ้าน เราจึงควรดูแลท่านให้ดีนะ

5 นั่งสมาธิอย่ างน้อย 5 นาที ควรแบ่งเวลาแค่เพียงวันละ 5 นาที อยู่กับตัวเองด้วยการนั่งสมาธิเสียบ้าง ไ ม่เรียกว่าเสี ยเวลาหรอก

6 ไ ม่กินเนื้ อสัตว์สัก 1 วันในสัปดาห์ ลองไ ม่เบียดเบียนสั ตว์ดูบ้างนะ ได้ทั้งบุญและสุขภาพที่ดีในเวลาเดียวกัน

7 พูดคุย หรือ สั่งสอนเรื่องธรรมะ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพระธรรมซึ่งกันและกัน จะช่วยให้รอบรู้มากขึ้น

8 ทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทาง เช่น หากพบเจอพระสงฆ์ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ก็อาจะไปบอกท่านว่า เราต้องการทำบุญ เนื่องจากไ ม่มีเวลาจะไปที่วัด และขอเสนอตัวไปขับรถไปส่งท่าน ณ จุดมุ่งหมาย หรือ อาจถวายเงิน, ผ้าไตร, ผ้าจีวร หากพบว่าท่านกำลังซื้ออยู่ หรือ มีร้านอยู่ใกล้ ๆ พอดี

9 ถ้าทราบว่าใครเดื อดร้อ นเรื่องใด ๆ ก็ให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใ จ และเราก็จะต้องไ ม่เดือ ดร้อ นทำตามกำลังความสามารถของเรา ที่เราพอทำได้และเราต้องไ ม่ลำบ าก เช่น ช่วยคนแ ก่ให้ข้ามถนน, ให้เงินคนที่ไ ม่มีเงินกินข้าวหรือเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เป็นต้น

10 ให้คำแนะนำที่ดีๆ กับผู้ที่มีความทุ กข์ และเดินเข้ามาขอคำแนะนำจากเราคำแนะนำของเราจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดื อดร้ อนด้วย

11 ช่วยคนที่เขาเอาของมาขายกับเรา ตรงนี้ยกเว้นลอตเตอร์รี่นะคะ เพราะหากเป็นลอตเตอรี่ เรามักจะหวังผลจากลอตเตอร์รี่ที่ซื้อไปว่าอาจจะถูกรางวัล ซึ่งการทำบุญตรงนี้เราจะต้องไ ม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

12 ดูแลสั ตว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่ างดี เช่น อาบน้ำ, ดูแลจานใส่อาหารให้สะอาด, ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของกรงหรือที่อยู่, หมั่นพูดคุย, คอยสังเกตุว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็ให้เขาไป เช่น ชอบนอนในถุง หรือ ชอบนอนกับตุ๊กตา, วโรกาสพิเ ศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นกัน อย่ าคิดว่าเขาเป็นแค่ ‘สั ตว์เลี้ยง’

13 จาน ชาม กินเสร็จแล้วควรล้างขึ้นมาทันที หรือ ถ้าไ ม่มีเวลา อย่ างน้อยที่สุดก็ควรล้างเ อาเ ศษอาหารออกให้หมดก่อนเพราะไ ม่เช่นนั้น มดจะเดินมาขึ้นมาบนเศ ษอาหาร ทำให้เวลาล้างต้องราดน้ำไปที่มดทั้งหมด และจะเป็นการฆ่ าสัตว์แบบไ ม่ได้ตั้งใ จ

14 ถือศีล 5

ข้อที่ 1 ตั้งใ จงดเว้นจากการ ฆ่ า สั ต ว์

ข้อที่ 2 ตั้งใ จงดเว้นจากการลักขโม ย

ข้อที่ 3 ตั้งใ จงดเว้นจากการประพฤติผิ ดในกา ม

ข้อที่ 4 ตั้งใ จงดเว้นจากการพูดเท็จ พูดคำหย าบ คำส่ อเสี ยด เพ้อเจ้อ

ข้อที่ 5 ตั้งใ จงดเว้นจากดื่มสุ ร า

15 ให้อภั ยในสิ่งที่เขามาว่าเราไ ม่ว่าจะเรื่องใด ๆ ก็ตาม การให้ทาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ “อภั ยทาน” แม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม การให้อ ภัยทาน ก็คือการไ ม่ผูกโกร ธ ไ ม่อ า ฆ า ต จ อ ง เ ว ร ไ ม่พย าบาทคิดร้ า ยผู้อื่นแม้แต่ศั ต รู ซึ่งได้บุญกุศลแ รงและสูงมากในฝ่ายทาน

16 สิ่งของที่ไ ม่ใช้ ก็ให้คนอื่นไปใช้ประโยชน์เสื้อผ้า หนังสือ ที่ไ ม่ใช้แล้ว ไ ม่มีค่าแล้วสำหรับเรา อาจมีค่าอย่ างยิ่งสำหรับคนอื่น ลองแบ่งปันให้พวกเขาดูบ้าง

คนไ ม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อย เราสามารถทำบุญตามทั้ง 16 ข้ อนี้ได้ เพียงเท่านี้คุณก็ได้บุญที่ยิ่งใหญ่แล้ว ไ ม่ต้องรอไปทำความดีที่วัดเพียงอย่ างเดียว สนับสนุนให้ทุกคนทำดีกันนะคะ

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณาญในการอ่าน*