วิธีการปล่อยสัตว์ แก้เคล็ด ควรทำยังไง

ควารเลือกสัตวที่จะปล่อย จากตลาด โดยการเลือกปลาที่ชะตากําลังจะหมด เพราะจะถูกคนซื้อไปทํา เป็นอาหาร และควรนําไปปล่อยที่แม่น้ําใหญ่จะดีกว่าลําคลองเล็กๆ ควรปล่อยให้ลงท้ายด้วยเลข 6 หรือตามกําลังทรัพย์ ที่สะดวก ถ้ามีเคราะห์หนักอยาก ปล่อยปลาเท่าอายุ เช่น ๘๐ ก็ สามารถทยอยปล่อยให้ครบจํานวน ๔๐ ใน ๑ เดือนก็ได้ การลปล่อยนั้นไม่จําเป็นต้องไปปล่อยที่วัด แต่เป็นที่ที่เราสะดวกก็ได้ ๑. ปล่อยปลาทั่วไป จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ ปรับ ดวงหม่นมัว ให้สดใสรุ่งเรือง ๒. ปล่อยปลาช่อน จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ปรับ ดวง ให้หมดเคราะห์หมดภัย ๓. ปล่อยปลาไหล จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์เพื่อ ให้ทุกอย่าง ราบรื่น ลื่นไหล พ้นจากอุปสรรค ๔. ปล่อยเต่า จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ ขอให้คนที่ เจ็บป่วยหายวันหายคืน และมีอายุยืนยาวต่อไป ๕. ปล่อยหอยขม จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ ขอให้ หมดทุกข์หมดโศก ขอให้เรื่องขมขื่นชอกช้ําใจบรรเทาและลบเลือน สิ้นไปในเร็ววัน การปล่อยนก จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ […]

Continue Reading

การใส่บาทจะต้องนึกถึงอะไร

การใส่บาทจริงๆ คือ พระพุทธรูปที่บูชา และภาพพระที่บวช ตอนนั้นเห็นพระพุทธรูปที่เคยบูชาลอยมา องค์ ใหญ่กว่าที่เคยบูชา พระพุทธรูปท่านพูดว่า พาเขาไปเถอะฉันไปด้วย แล้วท่านก็ลอยนําหน้าไป เมื่อถึงพญายมท่านก็ยังลอยอยู่ตลอดเวลา การสอบสวน เมื่อพญายมสอบสวนเสร็จ ภาพพระพุทธรูปจึงหายไป เมื่อถามเธอว่าเธอจะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหน เทวดาที่เรียกว่าเทวทูต ที่จะนําเธอไปส่ง ท่านตอบแทนเธอว่าไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับ แล้วท่านก็พาเธอไป กาลเมื่อสัตว์ทั้งหลาย ใกล้จะแก่มรณะเข้าไปสู่แดนมฤตยู แล้ว จะไปเกิดอยู่ในโลกอื่นต่อไปนั้น ในมรณาสันนวิถี ย่อมมีอารมณ์ ๓ ประการ ปรากฏเป็นอารมณ์แห่งปฏิสนธิจิต ก่อน ดังต่อไปนี้ ๑. กรรมารมณ์ ได้แก่กรรมที่ตนเคยกระทําไว้แต่ก่อนๆ มา ปรากฏ ให้ระลึก ขึ้นได้ ในขณะที่กําลังร่อแร่ ไปในพริบตานี้ ถ้า เป็นผู้มีบาปเคยทําอกุศลกรรมไว้ ในขณะนี้จะปรากฏเป็นภาพให้เห็น ชัดเจนในมโนทวาร เช่น ภาพที่ตนฆ่าคนก็มาปรากฎ คนเคยเตะ ถีบ ด่าว่าพ่อแม่เอาไว้ หรือเป็นคนติดเหล้า ดื่มสุราเมรัย เป็นประจํา เคยทําอทินนาทานลักขโมย เคยประพฤติกามมิจฉา นอกใจ สามีภรรยาเอาไว้ […]

Continue Reading

วิธีแก้การแก้ดวงให้จุดธูปขอขมากรรมกลางแจ้งก่อนการใส่บาตร

การทําบุญอุทิศให้วิญญาณ ควรมีของดังนี้ สังฆทาน ๑ ถัง อาหารคาวหวาน ๑ ชุด น้ํา ผลไม้ พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว ผ้าจีวร ๑ ชุด (พระพุทธรูป จะทําให้มีรัศมีกายสว่างมาก เพราะ เทวดาหรือพรหมเขาถือความสว่างของร่างกาย ถ้ามีผ้าจีวรด้วยก็ยิ่ง ดีและถ้ามีอาหารด้วยความเป็นทิพย์ของร่างกายจะมีมากกว่า) โดย หลังทําบุญต้องกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่สิ่ง อยู่ แล้วพูดต่อว่า “บุญใดที่ฉันบําเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่ต้นในอดีต จนถึงปัจจุบันชาติ ผลของบุญนี้จะมีประโยชน์ความสุขแก่นั้นเพียง ใด ขอเธอจงอนุโมทนาบุญนั้นและรับผลบุญเช่นเดียวกับฉันตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้วิญญาณตัดขาดจากกันบัดนี้เป็นต้นไป เทอญ” โดยการจุดธูปขอขมากรรมกลางแจ้งใช้กับผู้ตาย ถ้ายังมีชีวิต ต้องจุดธูป ขอขมากรรมหน้าพระพุทธรูป และถวายของทั้งหมดก่อนใส่บาตร วิธีแก้กรรมตามเคราะห์กรรมที่ได้รับ กรรมปวดศีรษะ เกิดจากได้เคยทําบาปไว้แต่ภพปางก่อน เช่น ทําร้ายสัตว์อื่นโดยการตีหัว หรือทุบหัวปลาไว้ เพราะสัตว์ก็ มีอายุขัย วิญญาณมาสิงอยู่บริเวณศีรษะแบบเดียวที่เราได้ทําไว้ ถ้า เป็นไมเกรน ก็เพราะวิญญาณตามมาพบ โกรธที่เคยเป็นหนี้ชาติไหน ไม่รู้ ๑๐ […]

Continue Reading

การใส่บาตรต้องจุดธูปขอขมากรรมก่อน

การใส่บาตรต้องจุดธูปขอขมากรรมก่อน โดยปฏิบัติดังนี้ การลดกรรมด้วยวิธีการใส่บาตรให้ได้ผล รวมทั้งสร้างกุศลผลบุญครั้งใดๆ ก็ตาม มิใช่ใส่บาตรเฉยๆ แล้วจะได้ผล ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจํานวนมากบอกว่าได้ทําบุญใส่ บาตรพระแล้วโรคร้ายแรงต่างๆ ไม่หาย ไม่บรรเทา อาการป่วยจะ หายได้อย่างไร เพราะทําไม่ถูกต้อง ใส่บาตรพระ ๑๐๐ รูป ก็ หาประโยชน์ในการลดกรรมเท่าใส่บาตรเพียงรูปเดียวไม่ เพราะไม่ ถึงเจ้ากรรมนายเวร ที่เป็นเจ้าหนี้กรรมอยู่จริง ๆ เหมือนกับเป็นหนี้ โดยวิธีแก้กรรม ลดกรรม ด้วยการใส่บาตรให้ถูกวิธีนั้น ท่าน พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) ท่านแนะนาว่า ก่อนใส่ บาตร โดยการให้จุดธูป 9 ดอก กลางแจ้งขอขมากรรมโดย “ตั้งนะโม ๓ จบ” แล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร ศัตรู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกัน” และหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ “ตั้งนะโม ๓ จบ” แล้วกล่าว ว่า “กุศลที่ลูกได้ทําแล้ว ขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า […]

Continue Reading

วิธีแก้การแก้กรรมให้ตนเองและได้ผลดีเร็วขึ้น

วิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไป บางคนป่วยโดย ไม่ทราบสาเหตุ บางคนตกงานบ่อย บางคนลําบากมา หากินไม่ คล่อง บางคนลูกเกเร วิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่ง เมีส่วนทําให้เราเกิดมาแตกต่างกัน แต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังหนทางในการ บรรเทาวิบากกรรมนั้นมี ซึ่งอาจทําได้หลายวิธีดังนี้ เวลาที่ทําบุญหรือทําความดีทุกครั้ง นอกจากจะทําบุญเกี่ยว กับพระพุทธศาสนาแล้ว เช่น การใส่บาตร การถือศีล ฯลฯ แล้ว การพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน ร่วมบริจาคหนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้น หวัง การทําความสะอาดห้องพระ การถวายน้ําเปล่าแก่พระพุทธ เพียง ๑ แก้ว ให้กับทิ้งพระพุทธฯ การร่วมอนุโมทนาการทําความดี ของผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทําบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทําสวน การทําความสะอาดห้องน้ํา ของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็ก การ ที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และ เป็นบุญทั้งสิ้น ให้ “ตั้งนะโม ๓ จบ” โดยพระองค์นาส่ง บุญให้ลูกเจริญขึ้น […]

Continue Reading

วิธีการแก้กรรม หรือ ลดกรรม ให้แก่ตนเอง

หากเราทากรรมไม่ดีไว้ควรทําอย่างไร พอจะสรุป ได้ดังนี้ ตัดกังวล เลิกคิด เลิกเศร้าเสียใจ เลิกจิตตก ไม่มีใคร ไม่เคยทําผิด แต่ทําผิดแล้วสํานึกได้และไม่ทําอีกสําคัญกว่า ปฏิบัติตามแนว ทาน ศีล ภาวนา (ทานทําให้รวย ศีลทําให้สวย ภาวนาทําให้ปัญญาดี) ทาน ให้เพื่อลดกิเลสในตัว ทั้งความโลภและความ โกรธจะมีพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) มากขึ้น ถือศีล ๕ เพื่อรักษากาย วาจาให้ปกติ ไม่ให้พลาด ไปทําผิด เพราะ ธรรมชาติของใจคนจะไหลลงต่ําได้ง่ายกว่าขึ้นที่ สูง ศีลเป็นทางน้ําให้เกิดสมาธิ นําไปสู่การเกิดปัญญา เจริญภาวนา เพื่อให้ได้ปัญญารู้แจ้งตามความเป็น จริงของรูปนาม คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไตรลักษณ์) และ อสุภะ (สิ่งที่ไม่สวยไม่งาม เช่น ซากศพ) ทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน โดยกรรมฐานทาได้โดยตั้งมั่นไม่เสียสตางค์ แก้กรรม […]

Continue Reading

สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรม

องค์พระสัมมาสัมพุทธ เจ้าตรัสไว้ดีแล้ว พระองค์เป็นผู้ที่สามารถตอบปัญหา ไขปริศนา ทั้งสาม โลกได้ แต่สําหรับปุถุชนนั้นเรื่องของกรรม-เวร เป็นเรื่องซับซ้อน เป็นสิ่ง ที่ลึกกว่าความนึกคิดคนธรรมดา หากไม่ศึกษาก็ยากแท้ที่จะหยั่งถึงได้ จึง เกิดคําถามชวนสงสัยอยู่เสมอ เป็นต้นว่าเพราะอะไรชีวิตถึงเป็นแบบนั้น แบบนี้ทํากรรมดี-กรรมชั่วแล้วจะได้รับผลเมื่อใดทํานองนี้ เป็นต้น จะอย่างไรก็ตาม ในบรรดาความสงสัยอันมากมายก่ายกองเหล่า นั้น ก็อย่าเพิ่งคิดวกวนให้สับสนจนเกินไป ขอให้ตั้งเป็นพื้นฐานไว้ก่อนว่า กรรมนั้น มีจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงพิสูจน์แล้ว จากนั้นค่อยๆ แกะรอย ปัญหากันไปด้วยปัญญา หากถามถึงความหมายนั้น แปลกันตรงๆ “กรรม” กรรมก็คือผลของการกระทํานั่นเอง ซึ่งคําว่า “กรรม” มีเหตุและผลอยู่ ในตัวเองอย่างน่าพิจารณา “เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือกฏแห่งกรรมยังมีวิปัสสนากรรมฐาน” คําของหลวงพ่อชา สุภัทโท ประโยคนี้นับว่ามีความหมายอย่างยิ่ง สําหรับ มนุษย์ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา และไม่ยอมปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปวันๆ อีกทั้งยังเป็นกําลังใจสําคัญสําหรับผู้สนใจ การแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ และปฏิบัติธรรมด้วย แต่ก็อย่าลืมว่าเราควรสํารวจตัวเองให้ด ไปในเหตุและผลด้วย หลังจากปฏิบัติตามคําแนะนําในหนัง อย่าเพิ่งคิดเข้าข้างตนเองจนเกินไปว่าเรานั้นจะหมดกว่า ไปล้างบาปหรือหลีกเลี่ยงกรรมโดยง่าย ถ้าเป็นภาพยนตร์หรือละครก็มีภาคต่อและต่อๆ ไป โดยเราจะบรรลุสู่มรรคผลนิพพานได้ ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายบ ชาวพุทธเป็นภาคจบสุดท้ายที่ประเสริฐสุดนั่นเอง […]

Continue Reading